O programu financiranja Erasmus+

Erasmus+ je program EU-a kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport. Zahvaljujući proračunu od približno 26,2 milijarde eura za 2021. više od četiri milijuna sudionika ima priliku studirati, osposobljavati se, stjecati iskustvo i volontirati u inozemstvu.

Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu.

U okviru programa Erasmus+ dodjeljuju se bespovratna sredstva te pružaju druge vrste potpore za poučavanje, istraživanje, umrežavanje i političke rasprave o temama povezanima s EU-om. Poglavlje o sportu usmjereno je na amaterske sportske aktivnosti.

Pojedinci

Mogućnosti za pojedince dostupne su studentima, učenicima, osoblju u području obrazovanja, stažistima, nastavnicima i volonterima iz cijelog svijeta.

Organizacije

Pružaju se i mogućnosti za organizacije koje žele iskoristiti prilike za razvoj i umrežavanje sa sveučilištima, pružateljima usluga obrazovanja i osposobljavanja, skupinama za strateško promišljanje, istraživačkim organizacijama i privatnim poduzećima.