Eolas faoin gclár maoiniúcháin Erasmus+

Is é Erasmus+ an clár atá ag an Aontas Eorpach chun tacú leis an oideachas, an oiliúint, an óige agus an spórt. Buiséad €14.7 billiún atá curtha ar fáil don chlár sa tréimhse 2014–2020, agus leis sin tabharfar deiseanna do níos mó ná 4 mhilliún rannpháirtí staidéar, oiliúint nó obair dheonach a dhéanamh agus taithí a fháil thar lear. Tá €1.68 billiún ar fáil faoin gclár freisin le haghaidh gníomhaíochtaí i dtíortha comhpháirtíochta.

Chomh maith le deontais a thairiscint, faoi Erasmus+ tacaítear leis an teagasc, taighde, líonrú agus díospóireacht ar chúrsaí beartais faoi ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach freisin. Faoi chaibidil an spóirt, cuirtear spórt an phobail chun cinn freisin.

Daoine aonair

Deiseanna do dhaoine aonair, atá dírithe go sonrach ar mhic léinn, foghlaimeoirí, baill foirne, oiliúnaithe, múinteoirí agus oibrithe deonacha, is féidir teacht orthu as áit ar bith ar domhan.

Eagraíochtaí

Tá rannóg atá dírithe ar dheiseanna d'eagraíochtaí freisin, eagraíochtaí ar mian leo deiseanna forbartha agus líonraithe a fhiosrú le hollscoileanna, soláthraithe oideachais agus oiliúna, meithleacha machnaimh, eagraíochtaí taighde agus gnólachtaí príobháideacha.