O financování z programu Erasmus+

Program Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. V období 2014–2020 disponuje rozpočtem 14,7 miliardy EUR a umožňuje v zahraničí studovat, získávat odbornou přípravu a zkušenosti a dobrovolně pracovat více než 4 milionům účastníků. K dispozici má též 1,68 miliardy EUR na projekty realizované s partnerskými zeměmi.

Kromě poskytování grantů se z rozpočtu Erasmus+ také podporuje výuka, výzkum, vytváření sítí a politická diskuse o tématech týkajících se EU. V rámci kapitoly o sportu se podporují aktivity lokálního charakteru v oblasti sportu.

Jednotlivci

Studenti, žáci, pracovníci, stážisté, učitelé a dobrovolníci z celého světa mohou využít z nabídky příležitostí pro jednotlivce.

Organizace

K dispozici jsou i příležitosti pro organizace, které se zajímají o vývoj a příležitosti při navazování kontaktů s univerzitami, vzdělávacími institucemi a poskytovateli odborné přípravy, think-tanky, výzkumnými institucemi i soukromými podniky.