Κανόνες και οδηγίες

Κανόνες και οδηγίες

Juvenes Translatores 2017 - Κανόνες - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πώς θα προετοιμαστείτε

Πώς θα προετοιμαστείτε

The question all translators have to ask themselves is: 'How can I get the message across?' A good translation should have the same impact on the reader as the original text.

Παλαιότερα κείμενα προς μετάφραση

Παλαιότερα κείμενα προς μετάφραση

How to prepare? Check the texts proposed for the past contests.

Για ποιον λόγο γίνεται ο διαγωνισμός

Για ποιον λόγο γίνεται ο διαγωνισμός

Για να προωθήσουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη μετάφραση...