Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott.

Eurydicenätverket

Eurydice publicerar information om EU-ländernas utbildningssystem och jämförande rapporter om specifika frågor, indikatorer och statistik, samt nyheter och artiklar om utbildning.

Utbildning

Erkännande av kompetenser och kvalifikationer