Erasmus+

Erasmus+ hu l-programm tal-UE biex jiġu appoġġjati l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport fl-Ewropa.

Eurydice

Eurydice jippubblika deskrizzjonijiet tas-sistemi tal-edukazzjoni nazzjonali, rapporti komparattivi ddedikati għal suġġetti, indikaturi u statistika speċifiċi, kif ukoll aħbarijiet u artikli relatati mal-qasam tal-edukazzjoni.

Edukazzjoni u taħriġ

Rikonoxximent ta’ ħiliet u kwalifiki