Erasmus+

Is é Erasmus+ an clár atá ag an Aontas Eorpach chun tacú leis an oideachas, an oiliúint, an óige agus an spórt san Eoraip.

Eurydice

Is ar Eurydice a fhoilsítear cur síos ar chórais oideachais náisiúnta, tuairiscí comparáideacha atá dírithe ar ábhair shonracha, táscairí agus staitisticí, chomh maith le nuacht agus ailt a bhaineann le réimse an oideachais.

Oideachas agus oiliúint

Aitheantas ar scileanna agus ar cháilíochtaí