Erasmus+

Erasmus+ er EU's program til støtte for uddannelse, unge og sport.

Eurydice

Eurydice offentliggør beskrivelser af de nationale uddannelsessystemer, komparative rapporter om specifikke emner, indikatorer og statistikker samt nyheder og artikler vedrørende uddannelse.

Uddannelse og erhvervsuddannelse

Anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer