Program Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

Eurydice

Eurydice zveřejňuje popisy vzdělávacích systémů jednotlivých států, srovnávací zprávy zaměřené na konkrétní témata, ukazatele a statistiky a zprávy a články týkající se oblasti vzdělávání.

Vzdělání a odborná příprava

Uznávání profesních kvalifikací a dovedností