Erasmus+
Is é Erasmus+ an clár atá ag an Aontas Eorpach chun tacú leis an oideachas, an oiliúint, an óige agus an spórt san Eoraip.

Oideachas agus oiliúint

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir

Forbairt scileanna

Aitheantas do cháilíochtaí gairmiúla