Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) järjestämät tapahtumat. Virasto hallinnoi koulutukseen, kulttuuriin, kansalaisuuteen ja nuorisoon liittyvien eurooppalaisten hankkeiden rahoitusta.

Eurooppalainen koulutusalue

Eurooppalaiseen koulutusalueeseen liittyvät tapahtumat. Eurooppalainen koulutusalue (EEA) tukee yhteistyötä kestävämpien ja osallistavampien koulutusjärjestelmien kehittämiseksi.

Eurooppalaista korkeakoulutusta esittelevät messut

Korkeakoulutusta esittelevät messut eri puolilla maailmaa. Asuminen ja opiskelu Euroopassa, opintorahoitus ja stipendit, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto sekä tohtorintutkinto.

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston (EMPL) järjestämät tapahtumat.

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston (GROW) järjestämät tapahtumat.

Euroopan nuorison teemavuosi 2022

Vuoden tavoitteena on tarjota nuorille tilaisuuksia saada äänensä kuuluviin ja edistää heille tärkeitä aiheita.