Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) ürituste loetelu. Amet haldab hariduse, kultuuri, kodakondsuse ja noortega seotud Euroopa projektide rahastamist.

Euroopa haridusruum

Euroopa haridusruumiga seotud ürituste loetelu. Euroopa haridusruumi raames toetatakse koostööd, mille eesmärk on luua vastupidavamad ja kaasavamad koolitussüsteemid.

Euroopa kõrgharidusmessid

Kogu maailmas korraldatavate kõrgharidusmesside loetelu. Teave Euroopas elamise ja õppimise, rahastamis- ja stipendiumivõimaluste ning bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe kohta.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ürituste loetelu.

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat

Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste loetelu.

Euroopa noorteaasta 2022

Noorteaasta eesmärk on toetada ja kaasata Euroopa noori ning anda neile võimalus oma hääl kuuldavaks teha.