Aktuellt

Ansvarsområden

  • Översätta bland annat lagstiftning, policydokument, rapporter och brev från och till kommissionen.
  • Hjälpa kommissionen att kommunicera med allmänheten och förklara EU:s verksamhet för vanligt folk.
  • Redigera dokument som anställda vid kommissionen tar fram.
  • Ge kommissionens avdelningar råd i språkfrågor och i frågor om flerspråkiga webbplatser.
  • Sköta EU:s termarbete med hjälp av EU:s interinstitutionella termdatabas Iate.

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 421 KB

Kontakt