Najnovejše

Pristojnosti

  • prevaja zakone, politične dokumente, poročila, dopise itd., ki jih pripravi ali pošlje Evropska komisija
  • pomaga Komisiji pri komuniciranju z javnostjo in posledično pri razumevanju politik EU v javnosti
  • ureja izvirne dokumente, ki jih pripravijo službe Komisije
  • svetuje službam Komisije glede jezika in večjezičnih spletišč
  • skrbi za pravilno uporabo terminologije v vseh uradnih jezikih EU, kot je navedena v medinstitucionalni bazi IATE

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – department strategy, objectives for 2020-2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 610.9 KB

Kontakt