Noutăți

Responsabilități

  • traduce reglementări, documente de politică, rapoarte, corespondență, site-uri ale Comisiei etc. – în general, texte elaborate de Comisie sau trimise acesteia
  • transpune mesajele Comisiei în limbajul cetățenilor, pentru a-i ajuta să înțeleagă și să valorifice politicile UE
  • corectează din punct de vedere lingvistic documentele create în cadrul serviciilor Comisiei
  • consiliază celelalte departamente ale Comisiei în legătură cu regimul lingvistic și cu gestionarea site-urilor multilingve
  • asigură utilizarea unei terminologii corecte în toate limbile oficiale ale UE, folosind în acest scop baza de date interinstituțională IATE

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Planul strategic al departamentului – department strategy, objectives for 2020-2024

Planul de management al departamentului – resursele, activitățile și rezultatele preconizate pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 667.8 KB

Contact