Aktualności

Zakres obowiązków

  • tłumaczenie przepisów, dokumentów programowych, sprawozdań, korespondencji itp. zredagowanych przez Komisję lub wysłanych do Komisji
  • wspieranie Komisji w komunikowaniu się ze społeczeństwem, a tym samym informowanie obywateli o działalności UE
  • edytowanie dokumentów sporządzonych przez pracowników Komisji
  • doradzanie innym departamentom Komisji w kwestiach językowych i zarządzanie wielojęzycznymi stronami internetowymi
  • zapewnienie stosowania prawidłowej terminologii we wszystkich językach urzędowych UE za pomocą międzyinstytucjonalnej bazy danych terminologicznych IATE

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 610.9 KB

Kontakt