Nieuws

Bevoegdheden

  • vertaalt wetgeving, beleidsnota's, verslagen, correspondentie enz., die de Commissie opstelt of ontvangt
  • helpt de Commissie bij de communicatie met de burger zodat deze beter begrijpt wat de EU doet
  • redigeert documenten van Commissiemedewerkers
  • adviseert de departementen van de Commissie over taalkwesties en het beheer van meertalige websites
  • zorgt ervoor dat in EU-documenten in alle officiële EU-talen de juiste terminologie wordt gebruikt en legt deze vast in de gemeenschappelijke database IATE

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 650 KB

Contact