L-aktar reċenti

Responsabbiltajiet

  • traduzzjoni tal-liġijiet, tad-dokument ta' politika, tar-rapporti, tal-korrispondenza, eċċ. abbozzati jew mibgħutin lill-Kummissjoni
  • għajnuna lill-Kummissjoni biex tikkomunika mal-pubbliku, b'hekk tgħin liċ-ċittadini jifhmu l-politiki tal-UE
  • editjar ta' dokumenti oriġinali abbozzati mill-awturi tal-Kummissjoni
  • parir lid-dipartimenti tal-Kummissjoni dwar il-lingwa u l-immaniġġjar tas-siti web multilingwi
  • garanzija ta' terminoloġija korretta fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, kif dokumentati fil-bażi tad-data interistituzzjonali l-IATE

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Pjan strateġiku – department strategy, objectives for 2020-2024

Pjan ta’ maniġment – riżultati tad-dipartiment imbassra, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Tmexxija u organizzazzjoni

IddawnlowdjaPDF - 613.9 KB

Kuntatt