Jaunumi

Atbildība

  • Tulkot tiesību aktus, politikas dokumentus, ziņojumus, saraksti u.c. dokumentus, ko sagatavojusi vai saņēmusi Komisija.
  • Palīdzēt Komisijai sazināties ar sabiedrību, proti, iedzīvotājiem palīdzēt izprast ES politiku.
  • Rediģēt dokumentus, kuru autori ir Komisijas darbinieki.
  • Konsultēt Komisijas struktūrvienības par valodas jautājumiem un vairākās valodās pieejamu tīmekļa vietņu uzturēšanu.
  • Nodrošināt pareizu terminoloģiju visās ES oficiālajās valodās (tā pieejama ES iestāžu kopējā datubāzē IATE).

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – dažādu dienestu stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 360 KB

Kontakti