Naujausia

Atsakomybės sritys

  • Verčia teisės aktus, politikos dokumentus, ataskaitas, korespondenciją ir kt., kuriuos parengė arba gavo Komisija
  • Padeda Komisijai bendrauti su piliečiais, kad jie suprastų ES politiką
  • Redaguoja dokumentų, kuriuos parengė Komisijos autoriai, originalus
  • Pataria Komisijos padaliniams kalbos ir daugiakalbių interneto svetainių administravimo klausimais
  • Užtikrina teisingą terminų visomis oficialiosiomis ES kalbomis vartojimą, remiantis institucijų duomenų baze IATE

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – department strategy, objectives for 2020-2024

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 421 KB

Kontaktiniai duomenys