Aktualitások

Felelősségi területek

  • Lefordítja a Bizottság által megfogalmazott vagy a Bizottságnak küldött jogszabályokat, szakpolitikai dokumentumokat, jelentéseket, leveleket stb.
  • Segíti a Bizottság kommunikációs tevékenységét a lakosság felé, így hozzájárul ahhoz, hogy a nagyközönség jobban megismerje az EU szerepét és feladatait.
  • Lektorálja a Bizottság munkatársai által készített dokumentumokat.
  • Tanácsadást nyújt a Bizottság szervezeti egységeinek nyelvi kérdésekben és a többnyelvű weboldalak kialakításával kapcsolatban.
  • Biztosítja a helyes és következetes terminológiát az EU összes hivatalos nyelvén – az uniós tevékenységekkel kapcsolatos legfontosabb szakkifejezéseket a IATE intézményközi terminológiai adatbázis tartalmazza.

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – a főigazgatóság 2016–2020-as időszakra szóló stratégiája és célkitűzései

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

LetöltésPDF - 359.6 KB

Elérhetőségek