Aktualno

Odgovornosti

  • prevođenje zakona, dokumenata o politikama, izvješća, korespondencije itd. koje sastavlja Komisija ili se šalju Komisiji
  • pomoć Komisiji u komunikaciji s javnošću, čime se pomaže i građanima u razumijevanju politika EU-a
  • uređivanje izvornih dokumenata koje sastavljaju zaposlenici Komisije
  • savjetovanje drugih uprava Komisije o jezičnim pitanjima i upravljanju višejezičnim web-mjestima
  • osiguravanje ispravne terminologije na svim službenim jezicima EU-a koja se bilježi u međuinstitucijskoj bazi podataka IATE-u

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Vodstvo i organizacija

PreuzimanjePDF - 667.8 KB

Kontakt