An scéala is déanaí

Freagrachtaí

  • dlíthe, páipéir beartais, tuarascálacha, comhfhreagras etc. a dhréachtaíonn an Coimisiún nó a sheoltar chuige a aistriú
  • cuidiú leis an gCoimisiún teagmháil a dhéanamh leis an bpobal agus ar an gcaoi sin cuidiú leis na saoránaigh beartais an Aontais a thuiscint
  • eagarthóireacht a dhéanamh ar dhoiciméid atá dréachtaithe ag údair de chuid an Choimisiúin
  • comhairle a chur ar ranna an Choimisiúin maidir le cúrsaí teanga agus le suíomhanna gréasáin a bhainistiú
  • a chinntiú go n-úsáidtear an téarmeolaíocht chuí i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais, mar atá sonraithe sa bhunachar sonraí idirinstitiúideach IATE

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – department strategy, objectives for 2020-2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 608.6 KB

Teagmháil