Ajankohtaista

Vastuualueet

  • kääntää lainsäädäntöä, asiakirjoja, raportteja, verkkotekstejä, kirjeenvaihtoa ja muita tekstityyppejä komission tarpeisiin
  • edistää komission ja kansalaisten yhteydenpitoa ja lisää EU-asioiden tuntemusta
  • editoi komission virkamiesten laatimia asiakirjoja
  • antaa komission yksiköille kieliin ja monikielisiin verkkosivustoihin liittyvää neuvontaa
  • tekee terminologista työtä kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja pitää yllä IATE-termitietokantaa

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – department strategy, objectives for 2020-2024

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 608.6 KB

Yhteydenotot