Viimati lisatud

Ülesanded

  • Tõlgib komisjoni koostatud või komisjonile saadetud dokumente, nagu õigusaktid, poliitikadokumendid, aruanded, kirjavahetus jne
  • Aitab komisjonil suhelda avalikkusega ning seega kodanikel mõista ELi poliitikastrateegiaid
  • Toimetab komisjoni autorite koostatud dokumente
  • Annab komisjonile nõu keele- ja mitmekeelsete veebisaitide haldamise küsimustes
  • Kasutab kõigis ELi keeltes korrektset terminoloogiat vastavalt institutsioonidevahelisele terminibaasile IATE

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – üksuse strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2016–2020

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Majandamiskava üksikasjalike eesmärkide, meetmete ja ressurssidega

Tegevusaruanne saavutuste, algatuste ja aasta jooksul kasutatud ressursside kohta

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 381.4 KB

Kontaktandmed