Novinky

Úkoly

  • překládat právní předpisy, politické dokumenty, zprávy, korespondenci atd., které Komise vypracovala nebo které jí byly zaslány
  • pomáhat Komisi komunikovat s veřejností a přiblížit tak občanům politiky EU
  • upravovat dokumenty v jazyce, v němž je autoři pracující v Komisi napsali
  • poskytovat útvarům Komise poradenství ohledně jazyků a mnohojazyčných internetových stránek
  • zajistit správnost terminologie ve všech úředních jazycích EU prostřednictvím interinstitucionální databáze termínů (IATE)

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Plán řízení s podrobným popisem cílů, činností a zdrojů

Zpráva o činnosti uvádějící úspěchy dosažené v uplynulém roce, předložené iniciativy a použité zdroje

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 667.8 KB

Kontakt