Hoci si to nie vždy uvedomujeme, s prekladom sa stretávame všetci.

Príkladom sú etikety na potravinách. Tie musia byť vo vašom jazyku – nielen preto, aby ste vedeli, čo konzumujete, ale aj preto, aby ste vedeli zistiť, či potraviny neobsahujú zložky, ktoré by mohli vyvolať alergickú reakciu.

To je len jeden z mnohých príkladov toho, ako nám profesionálny preklad pomáha v našom každodennom živote. Práca prekladateľov je často neviditeľná. Ale jej výsledky nachádzame všade okolo nás. Život bez prekladu by si bolo ťažké predstaviť.

Prostredníctvom kampane #DiscoverTranslation má Európska komisia v úmysle propagovať prekladateľskú profesiu a zviditeľniť jej dôležitú úlohu v našom každodennom živote.

Na tomto webovom sídle nájdete podkladové materiály a príklady toho, akú úlohu preklad zohráva v spoločnosti a hospodárstve. Tí, ktorí sa o preklad zaujímajú viac, tam nájdu informácie o zaujímavých kariérnych možnostiach na trhu jazykových služieb a odkazy na podujatia v krajinách EÚ, ktoré môžu byť v tomto smere užitočné. Navštívte webové sídlo a presvedčte sa o tom, že preklad je skutočne všade okolo nás! 

Dokumenty

StiahnuťPDF - 457.9 KB
StiahnuťPDF - 219.7 KB
StiahnuťPDF - 202.8 KB
StiahnuťPDF - 750.2 KB
StiahnuťPDF - 638.5 KB
StiahnuťPDF - 641.7 KB
StiahnuťPDF - 647.6 KB
Odbory