Всички използваме писмени преводи, въпреки че понякога ги приемаме за даденост.

Да вземем за пример етикетите на храните. Те трябва да са на вашия език — не само за да знаете какво ядете, но и за да можете да видите дали има съставки, които могат да предизвикат алергична реакция.

Това е само един от многото примери, които показват как професионалният писмен превод ни помага в ежедневието. Работата по превода често остава невидима. Но преводът е навсякъде около нас. Трудно можем да си представим живота без него.

С кампанията #DiscoverTranslation Европейската комисия иска да популяризира професията на писмения преводач и да подчертае нейната изключително важна роля в нашето ежедневие.

На този сайт ще намерите информационни материали, които показват ролята на писмените преводи в обществото и икономиката. А за хората с по-задълбочен интерес се предоставя информация за интересните възможности за кариера, предлагани от езиковата индустрия, и връзки към прояви в страните от ЕС, които могат да ви бъдат от полза. Огледайте се — и скоро ще разберете, че преводът действително е навсякъде около нас! 

Документи

СвалиPDF - 457.9 KB
СвалиPDF - 219.7 KB
СвалиPDF - 202.8 KB
СвалиPDF - 750.2 KB
СвалиPDF - 638.5 KB
СвалиPDF - 641.7 KB
СвалиPDF - 647.6 KB