Bevoegdheden

DG TRADE is belast met de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de Commissie inzake:

DG TRADE draagt bij aan de volgende beleidsprioriteiten van de Commissie

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 962 KB

Contact