Ansvarsområden

  • Samordna kommissionens arbete i alla strategiska, operativa, juridiska och ekonomiska frågor som gäller förhandlingarna med Storbritannien.
  • Samarbeta med kommissionens avdelningar på respektive politikområde.

Förhandlingsdokument

Alla publicerade dokument om förhandlingarna

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 148.8 KB