Pristojnosti

  • usklajuje delo Evropske komisije v zvezi z vsemi strateškimi, operativnimi, pravnimi in finančnimi vprašanji, povezanimi s pogajanji z Združenim kraljestvom
  • uporablja podporo vseh služb Evropske komisije

Pogajalski dokumenti

Vsi objavljeni dokumenti o pogajanjih

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 148.8 KB