Atsakomybės sritys

  • koordinuoja Europos Komisijos darbą visais strateginiais, veiklos, teisiniais ir finansiniais klausimais, susijusiais su derybomis su Jungtine Karalyste
  • naudojasi visų Europos Komisijos tarnybų parama politikos aspektais

Derybų dokumentai

Visi paskelbti su derybomis susiję dokumentai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 148.8 KB

Kontaktiniai duomenys