Freagrachtaí

  • comhordú a dhéanamh ar obair an Choimisiúin Eorpaigh ar gach ábhar straitéiseach, oibríochtúil, dlíthiúil agus airgeadais a bhaineann leis an gcaibidlíocht leis an Ríocht Aontaithe
  • tarraingíonn sé ar thacaíocht ó gach seirbhís sa Choimisiún Eorpach

Doiciméid chaibidlíochta

Liosta de na doiciméid chaibidlíochta atá foilsithe

Pleananna agus tuarascálacha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 148.8 KB

Teagmháil