Αρμοδιότητες

  • συντονίζει τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλα τα στρατηγικά, επιχειρησιακά, νομικά και οικονομικά ζητήματα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο
  • υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους διάφορους τομείς πολιτικής

Έγγραφα των διαπραγματεύσεων

Βρείτε όλα τα δημοσιευμένα έγγραφα για τις διαπραγματεύσεις

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 148.8 KB

Επικοινωνία