Úlohy

UKTF Team photo

Osobitná skupina pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom (UKTF) bola zriadená 16. novembra 2019 ako súčasť generálneho sekretariátu Európskej komisie.

Nahrádza Osobitnú skupinu pre prípravu a vedenie rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 ZEÚ, ktorá bola vytvorená 1. októbra 2016 s cieľom viesť rokovania o vystúpení.

Michel Barnier je opätovne potvrdeným vedúcim osobitnej skupiny. Zástupkyňou vedúceho osobitnej skupiny je Clara Martinez Alberola.

Osobitná skupina koordinuje všetky činnosti Komisie týkajúce sa všetkých strategických, prevádzkových, právnych a finančných otázok súvisiacich s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie v úplnom súlade s usmerneniami Európskej rady. Tieto činnosti zahŕňajú rokovania o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom, vykonávanie dohody o vystúpení, ako aj prácu Komisie týkajúcu sa pripravenosti na scenár bez dohody.

Osobitná skupina pôsobí pod priamym vedením predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyen a v úzkej spolupráci s generálnym sekretariátom, všetkými príslušnými útvarmi Komisie a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 304 KB

Kontaktné údaje