Atsakomybės sritys

UKTF Team photo

2019 m. lapkričio 16 d. Europos Komisijos generaliniame sekretoriate įsteigta Specialioji santykių su Jungtine Karalyste grupė (UKTF).

Ji pakeitė Pasirengimo deryboms ir derybų su Jungtine Karalyste pagal ES sutarties 50 straipsnį darbo grupę, kuri buvo įsteigta 2016 m. spalio 1 d. deryboms dėl išstojimo vesti.

Specialiosios grupės vadovu vėl paskirtas Michelis Barnier. Specialiosios grupės vadovo pavaduotoja paskirta Clara Martinez Alberola.

Specialioji grupė koordinuoja visą Komisijos darbą visais strateginiais, veiklos, teisiniais ir finansiniais klausimais, susijusiais su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, visapusiškai laikydamasi Europos Vadovų Tarybos nustatytų gairių. Šis darbas – tai derybos dėl būsimų santykių su JK, susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimas, taip pat Komisijos pasirengimas susitarimo nesudarymo atvejui.

Specialioji grupė yra tiesiogiai pavaldi Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen ir veikia glaudžiai bendradarbiaudama su Komisijos generaliniu sekretoriatu, visomis susijusiomis Komisijos tarnybomis ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT).

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 302.2 KB

Kontaktiniai duomenys