Αρμοδιότητες

UKTF Team photo

Η «Ειδική ομάδα για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο» (UKTF) συστάθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αντικαθιστά την ειδική ομάδα για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 της ΣΕΕ, η οποία συστάθηκε την 1η Οκτωβρίου 2016 για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αποχώρηση.

Επικεφαλής της ειδικής ομάδας ορίστηκε εκ νέου ο Michel Barnier και αναπληρώτριά του η Clara Martinez Alberola.

Η ειδική ομάδα συντονίζει το σύνολο των εργασιών της Επιτροπής σχετικά με όλα τα στρατηγικά, επιχειρησιακά, νομικά και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας κατά γράμμα τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται και οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης, καθώς και τις εργασίες ετοιμότητας της Επιτροπής για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Η ειδική ομάδα λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία, όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 302.2 KB

Επικοινωνία