Úkoly

UKTF Team photo

Pracovní skupina pro vztahy se Spojeným královstvím (UKTF) byla zřízena dne 16. listopadu 2019 jako součást generálního sekretariátu Evropské komise.

Nahrazuje pracovní skupinu pro přípravu a vedení jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 Smlouvy o EU, která byla zřízena dne 1. října 2016, aby tato jednání o vystoupení vedla.

Jako vedoucí pracovní skupiny byl potvrzen Michel Barnier. Zástupkyní vedoucího pracovní skupiny je Clara Martinez Alberola.

Pracovní skupina koordinuje veškerou činnost Evropské komise týkající se strategických, operativních, právních a finančních otázek souvisejících s vystoupením Spojeného království z EU, přičemž plně respektuje pokyny Evropské rady. Do této činnosti náležejí jednání o budoucích vztazích se Spojeným královstvím, provádění dohody o vystoupení, jakož i práce Komise v oblasti připravenosti na brexit bez dohody.

Pracovní skupina funguje pod přímým vedením předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové a v úzké spolupráci s generálním sekretariátem, všemi dotčenými útvary Komise a Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ).

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 304 KB