Aktuellt

Ansvarsområden

Generaldirektoratet för stöd för strukturreformer (GD Reform) inrättades i januari 2020 och efterträder stödtjänsten för strukturreformer.

Vi samordnar och tillhandahåller skräddarsytt tekniskt stöd till EU-länderna, i samarbete med berörda avdelningar inom kommissionen. Stödet slussas framför allt genom stödprogrammet för strukturreformer. Målet är att hjälpa EU-länderna att bygga upp mer ändamålsenliga institutioner, starkare styrningsstrukturer och en effektiv offentlig förvaltning. Stödet ska öka EU-ländernas förmåga att utforma och driva en politik som bidrar till nya jobb och hållbar tillväxt.

Exempel på reformstöd

GD Reform samordnar dessutom kommissionens insatser till stöd för den FN-ledda processen för Cyperns återförening. Vi ansvarar också för att genomföra EU:s stödprogram för den turkcypriotiska befolkningsgruppen och övervaka tillämpningen av den.sk. förordningen om den gröna linjen.

I juni 2018 tog vi över rollen som kommissionens samordningstjänst för offentlig förvaltning och styrning.

Verktygslådan för kvalitetssäkring inom förvaltningen ska fungera som referens och resurs genom att informera om aktuella EU-strategier och internationell praxis inom offentlig förvaltning och styrning.

Politikområden som omfattas av stödprogrammet för strukturreformer

Planer och rapporter

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ladda nerPDF - 1.7 MB

Ladda nerPDF - 3 MB

Ladda nerPDF - 1.4 MB

Ladda nerPDF - 2 MB

Ladda nerPDF - 1.9 MB

Ladda nerPDF - 2.3 MB

Ladda nerPDF - 1.9 MB

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 79.6 KB

Kontakt