Aktuality

Úlohy

GR REFORM bolo vytvorené v januári 2020 a prevzalo mandát, ktorý predtým vykonávala služba na podporu štrukturálnych reforiem.

GR REFORM v spolupráci s príslušnými útvarmi Komisie koordinuje a poskytuje krajinám EÚ individualizovanú technickú podporu. Tá sa poskytuje najmä prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). Cieľom je pomôcť krajinám EÚ vybudovať efektívnejšie inštitúcie, odolnejšie rámce riadenia a efektívne verejné správy. Takáto podpora posilňuje kapacity krajín EÚ v oblasti navrhovania a vykonávania politík zameraných na podporu tvorby pracovných miest a udržateľného rastu.

Príklady podpory reforiem

GR REFORM koordinuje aj činnosti Komisie na podporu procesu znovuzjednotenia Cypru pod záštitou OSN. GR REFORM takisto zodpovedá za realizáciu programu pomoci EÚ pre komunitu tureckých Cyperčanov a monitorovanie v rámci nariadenia o demarkačnej línii.

V júni 2018 prijala úlohu koordinačnej služby Komisie pre verejnú správu a riadenie.

Súbor nástrojov na zabezpečenie kvality verejnej správy slúži ako referenčný bod a zdroj, odkazujúci čitateľov na existujúce politiky EÚ a medzinárodné postupy v oblasti verejnej správy a riadenia.

Oblasti politiky, na ktoré sa vzťahuje program na podporu štrukturálnych reforiem

Plány a správy

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

StiahnuťPDF - 1.7 MB

StiahnuťPDF - 3 MB

StiahnuťPDF - 1.4 MB

StiahnuťPDF - 2 MB

StiahnuťPDF - 1.9 MB

StiahnuťPDF - 2.3 MB

StiahnuťPDF - 1.9 MB

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 79.6 KB

Kontaktné údaje