Bevoegdheden

Het directoraat-generaal Steun voor structurele hervormingen (DG REFORM) coördineert en verleent technische steun op maat voor de EU-lidstaten, in samenwerking met de betrokken diensten van de Commissie. De steun wordt voornamelijk verleend via het instrument voor technische ondersteuning (TSI). Het doel is de lidstaten te helpen veerkrachtverhogende hervormingen te plannen en door te voeren, om zo bij te dragen tot het herstel van de EU van de coronacrisis, de kwaliteit van de overheidsdiensten te verbeteren en terug te keren op het pad van duurzame en inclusieve groei.

Voorbeelden van hervormingssteun

DG REFORM coördineert ook de inspanningen van de Europese Commissie ter ondersteuning van het VN-proces voor de hereniging van Cyprus. Bovendien is DG REFORM verantwoordelijk voor de uitvoering van het EU-hulpprogramma voor de Turks-Cypriotische gemeenschap en het toezicht op de zogenaamde groenelijnverordening.

Verder is DG REFORM ook de dienst van de Commissie voor coördinatie van overheidsbestuur en governance. De Quality Administration Toolbox is een standaardwerk en hulpmiddel dat de lezer verwijst naar bestaand EU-beleid en internationale werkwijzen op het gebied van overheidsbestuur en governance.

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

DownloadenPDF - 1.7 MB

DownloadenPDF - 3 MB

DownloadenPDF - 1.4 MB

DownloadenPDF - 2 MB

DownloadenPDF - 1.9 MB

DownloadenPDF - 2.3 MB

DownloadenPDF - 1.9 MB

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 248.9 KB

Contact