Jaunumi

Atbildība

Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts sadarbībā ar attiecīgajiem Komisijas dienestiem koordinē un sniedz ES dalībvalstīm to vajadzībām pielāgotu tehnisko atbalstu. Atbalsts tiek sniegts, galvenokārt izmantojot tehniskā atbalsta instrumentu. Mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus izstrādāt un īstenot noturīgumu uzlabojošas reformas, tādējādi veicinot ES atgūšanos no Covid-19 krīzes, uzlabojot valsts pakalpojumu kvalitāti un atgriežoties un ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes ceļa.

Reformu veikšanai sniegtā atbalsta piemēri

Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts (REFORM ĢD) arī koordinē Komisijas atbalstu ANO vadītajam Kipras apvienošanās procesam. REFORM ĢD atbild arī par Kipras turku kopienai domātās ES atbalsta programmas īstenošanu un Zaļās līnijas regulas piemērošanas uzraudzību.

Ģenerāldirektorāts ir arī uzņēmies Komisijas koordinācijas dienesta lomu valsts pārvaldes un pārvaldības jomā. Pārvaldes kvalitātes rīkkopa, kurā atrodami atsauces materiāli un resursi, izveidota ar mērķi lasītājiem sniegt informāciju par pašreiz spēkā esošo ES politiku un starptautisko praksi valsts pārvaldes un pārvaldības jomā.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – department strategy, objectives for 2020-2024

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

LejupielādētPDF - 1.7 MB

LejupielādētPDF - 3 MB

LejupielādētPDF - 1.4 MB

LejupielādētPDF - 2 MB

LejupielādētPDF - 1.9 MB

LejupielādētPDF - 2.3 MB

LejupielādētPDF - 1.9 MB

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 248.9 KB

Kontakti