Aktualitások

Felelősségi területek

A Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság 2020 januárjában jött létre, ekkor vette át a Strukturálisreform-támogató Szolgálat megbízatását.

A főigazgatóság – a Bizottság illetékes szervezeti egységeivel együttműködve – egyéni szükségleteiknek megfelelő technikai támogatást nyújt a tagállamoknak, és összehangolja az erre irányuló munkát. A támogatásnyújtás elsősorban a strukturálisreform-támogató programon keresztül valósul meg. A cél segíteni az uniós országokat abban, hogy intézményeik eredményesebben, közigazgatási hatóságaik pedig hatékonyabban működjenek, továbbá hogy erőteljesebb irányítást biztosító keretrendszereket építsenek ki. A támogatás megerősíti azokat a kapacitásokat, melyek révén az uniós országok megtervezik és megvalósítják a munkahelyteremtést és a fenntartható gazdasági növekedést ösztönző szakpolitikákat.

Példák a reformtámogatásra

A Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság a fentieken túl összehangolja azt a munkát, amelyet az Európai Bizottság végez a Ciprus újraegyesítését célzó és az ENSZ égisze alatt zajló folyamat előmozdítása érdekében. A főigazgatóság felelős továbbá a ciprusi török közösséget segítő uniós támogatási program végrehajtásáért és az ún. zöld vonalról szóló rendelet alkalmazásának nyomon követéséért.

2018 júniusa óta a közigazgatással és a kormányzással kapcsolatos teendők koordinációja is a Strukturálisreform-támogató Szolgálat feladatai közé tartozik.

A minőségi közigazgatás eszköztára hivatkozási pontként és segédeszközként szolgál: tematikusan összegyűjti az olvasók számára a közigazgatás és a kormányzás területével kapcsolatos uniós szakpolitikák és nemzetközi gyakorlatok leírását.

A strukturálisreform-támogató program hatálya alá tartozó szakpolitikai területek

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – a főigazgatóság 2016–2020-as időszakra szóló stratégiája és célkitűzései

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

LetöltésPDF - 1.7 MB

LetöltésPDF - 3 MB

LetöltésPDF - 1.4 MB

LetöltésPDF - 2 MB

LetöltésPDF - 1.9 MB

LetöltésPDF - 2.3 MB

LetöltésPDF - 1.9 MB

Vezetés és szervezeti felépítés

LetöltésPDF - 35.6 KB

Elérhetőségek