Viimati lisatud

Ülesanded

Struktuurireformide toe peadirektoraat loodi jaanuaris 2020 ning see võttis üle struktuurireformi tugiteenistuse ülesanded.

Struktuurireformide toe peadirektoraat koordineerib ja pakub ELi riikidele vajadustepõhist tehnilist abi koostöös asjaomaste komisjoni talitustega. Toetust antakse eelkõige struktuurireformi toetusprogrammi raames. Teenistuse eesmärk on aidata ELi riikidel luua hästi toimivad institutsioonid, jõulisemad juhtimisraamistikud ning tõhus avalik haldus. Selline abi suurendab ELi riikide suutlikkust kujundada ja ellu viia poliitikastrateegiaid, mis edendavad töökohtade loomist ja jätkusuutlikku majanduskasvu.

Reformide toetamise näited

Struktuurireformide toe peadirektoraat koordineerib ka ÜRO juhitava Küprose taasühendamise protsessi toetamiseks tehtavaid komisjoni jõupingutusi. Asjaomane peadirektoraat vastutab ka Küprose türgi kogukonnale suunatud ELi abiprogrammi ning eraldusjoone määruse järelevalve eest.

Juunis 2018 sai peadirektoraadist komisjoni koordineeriv talitus avaliku halduse ja juhtimise valdkonnas.

Kvaliteedi haldamise töövahend on lugejatele viitevahendiks ja allikaks seoses ELi poliitika ja rahvusvaheliste tavadega avaliku halduse ja juhtimise valdkonnas.

Struktuurireformi tugiprogrammiga hõlmatud poliitikavaldkonnad

Kavad ja aruanded

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Laadi allaPDF - 1.7 MB

Laadi allaPDF - 3 MB

Laadi allaPDF - 1.4 MB

Laadi allaPDF - 2 MB

Laadi allaPDF - 1.9 MB

Laadi allaPDF - 2.3 MB

Laadi allaPDF - 1.9 MB

Juhtkond ja struktuur

Kontaktandmed