Úkoly

Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem (GŘ REFORM) koordinuje ve spolupráci s ostatními příslušnými útvary Komise poskytování cílené technické podpory členským státům. Podpora se poskytuje především prostřednictvím nástroje pro technickou podporu. Cílem je podpořit úsilí členských států s cílem koncipovat a provést reformy zvyšující odolnost a přispět tak k oživení EU po covidové krizi, zvýšit kvalitu veřejných služeb a vrátit se na cestu udržitelného růstu podporujícího začlenění.

Příklady podpory reforem

GŘ REFORM také koordinuje úsilí Komise o podporu procesu vedeného OSN v zájmu znovusjednocení Kypru. Zároveň odpovídá za provádění programu podpory pro turecké společenství na Kypru a za monitoring uplatňování nařízení o demarkační linii.

GŘ REFORM dále převzalo úlohu koordinujícího útvaru Komise pro veřejnou správu. Jako referenční bod a zdroj informací o stávajících politikách EU a mezinárodních postupech v oblasti veřejné správy má sloužit soubor nástrojů pro zajištění kvality správy.

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

StáhnoutPDF - 1.7 MB

StáhnoutPDF - 3 MB

StáhnoutPDF - 1.4 MB

StáhnoutPDF - 2 MB

StáhnoutPDF - 1.9 MB

StáhnoutPDF - 2.3 MB

StáhnoutPDF - 1.9 MB

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 248.9 KB

Kontakt