Новини

Отговорности

ГД „Подкрепа на структурните реформи“ беше създадена през януари 2020 г., като пое мандата на Службата за подкрепа на структурните реформи.

Генералната дирекция координира и осигурява съобразена с конкретните нужди техническа подкрепа на държавите от ЕС в сътрудничество със съответните служби на Комисията. Подкрепата се оказва по-специално чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи. Целта е да се помага на страните от ЕС да изградят по-ефективни институции, по-силни правила за управление и ефикасни публични администрации. Подобна подкрепа засилва способността на страните от ЕС да изготвят и изпълняват политики в подкрепа на създаването на работни места и устойчивия растеж.

Примери за подкрепа на реформи

ГД „Подкрепа на структурните реформи“ също така координира усилията на Комисията в подкрепа на процеса за обединението на Кипър, воден от ООН. ГД „Подкрепа на структурните реформи“ отговаря и за изпълнението на програмата на ЕС за помощ за общността на кипърските турци и следи за прилагането на Регламента за демаркационната линия.

През юни 2018 г. тя пое ролята на координационна служба на Комисията за публичната администрация и управлението.

Инструментариумът за качество на администрацията съдържа информация за съществуващите политики на ЕС и международни практики в областта на публичната администрация и управлението.

Области на политиката, обхванати от Програмата за подкрепа на структурните реформи

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – department strategy, objectives for 2020-2024

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

СвалиPDF - 1.7 MB

СвалиPDF - 3 MB

СвалиPDF - 1.4 MB

СвалиPDF - 2 MB

СвалиPDF - 1.9 MB

СвалиPDF - 2.3 MB

СвалиPDF - 1.9 MB

Ръководство и организация

СвалиPDF - 248.9 KB

Контакт