Vi hjælper EU-landene med at udforme og gennemføre reformer

Generaldirektoratet Strukturreformstøtte (GD REFORM) hjælper EU-landene med at gennemføre reformer, der skaber jobs og fremmer bæredygtig vækst.

Arbejdet går bl.a. ud på at hjælpe EU-landene med at:

  • udforme strukturreformer og gennemføre dem på en effektiv måde
  • gennemføre EU-lovgivningen (også kaldet den gældende ret) rettidigt
  • anvende EU's midler effektivt og på en måde, hvor EU's mål bliver nået.

Strukturreformer er afgørende for at tilskynde til investeringer, frigøre vækstpotentialet, hæve levestandarden og støtte konvergensprocessen i EU.

Sådan kan vi støtte

Vi hjælper alle EU-lande efter anmodning, ikke mindst i forbindelse med EU's økonomiske styringsprocesser.

Den tekniske bistand kan ydes af GD REFORM selv, af medarbejdere fra andre af Kommissionens afdelinger, nationale eksperter, internationale organisationer, offentlige organer og/eller eksperter fra den private sektor.

GD REFORM blev oprettet i januar 2020 og overtog det arbejdsområde, der tidligere var blevet varetaget af Strukturreformtjenesten.

GD REFORM koordinerer desuden Kommissionens arbejde med at støtte den FN-ledede proces for at genforene Cypern.