Aktuellt

Ansvarsområden

Stödtjänsten samordnar och ger skräddarsytt tekniskt stöd till EU-länderna, i samarbete med berörda avdelningar i kommissionen. Stödet tillhandahålls framför allt genom stödprogrammet för strukturreformer. Målet är att hjälpa EU-länderna att bygga upp effektivare institutioner, starkare styrningsstrukturer och en effektiv offentlig förvaltning. Stödet ska öka ländernas förmåga att utforma och driva en sysselsättnings- och tillväxtvänlig politik.

Länderna kan bland annat få stöd på följande områden:

 • Styrning och offentlig förvaltning
 • Skatteförvaltning och förvaltning av offentliga finanser
 • Rättsstatsprincipen och insatser mot korruption, penningtvätt och bedrägerier
 • Investeringsklimat
 • Kollektiva nyttigheter
 • Energiunionen och klimatfrågor
 • Utbildning
 • Sektorspolitik
 • Hälso- och sjukvård
 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Finansiering, tillgång till finansiering och kapitalmarknadsunionen
 • Migration och gränskontroll

Stödtjänsten samordnar dessutom kommissionens insatser till stöd för den FN-ledda processen för Cyperns återförening. Stödtjänsten ansvarar för att genomföra EU:s stödprogram för den turkcypriotiska befolkningsgruppen och att övervaka tillämpningen av den s.k. förordningen om gröna linjen.

Stödtjänsten ger också konkret stöd till Greklands migrationshantering i nära samarbete med kommissionens berörda avdelningar och andra EU-organ. Stödtjänstens chef samordnar genomförandet av EU:s och Turkiets uttalande om migrationshantering.

Planer och rapporter

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ladda nerPDF - 10 MB

Ladda nerPDF - 626.6 KB

Ledning och organisation

Kontakt