Aktuality

Úlohy

SRSS v spolupráci s príslušnými útvarmi Komisie koordinuje a poskytuje individualizovanú technickú podporu krajinám EÚ. Podpora sa poskytuje predovšetkým prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). Cieľom je pomôcť krajinám EÚ vybudovať efektívnejšie inštitúcie, odolnejšie rámce riadenia a efektívne verejné správy. Takáto podpora posilňuje kapacity krajín EÚ v oblasti navrhovania a vykonávania politík zameraných na podporu tvorby pracovných miest a udržateľného rastu.

Medzi oblasti podpory patrí:

 • riadenie a verejná správa,
 • správa príjmov a riadenie verejných financií,
 • právny štát, činnosti boja proti korupcii, praniu špinavých peňazí a podvodom,
 • investičné prostredie,
 • verejné aktíva,
 • energetická únia a oblasť klímy,
 • vzdelávanie,
 • odvetvové politiky,
 • zdravotná starostlivosť,
 • záležitosti spojené s trhom práce,
 • financovanie a prístup k financiám, únia kapitálových trhov,
 • migrácia a kontrola hraníc.

Služba na podporu štrukturálnych reforiem koordinuje aj činnosti Komisie na podporu procesu znovuzjednotenia Cypru pod záštitou OSN. SRSS taktiež zodpovedá za realizáciu programu pomoci EÚ pre komunitu cyperských Turkov a monitorovanie uplatňovania nariadenia o demarkačnej línii.

Takisto poskytuje praktickú podporu Grécku v oblasti riadenia migrácie v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi Komisie a agentúr EÚ. Vedúci SRSS je koordinátor EÚ pre vykonávanie vyhlásenia EÚ a Turecka v oblasti riadenia migrácie.

Plány a správy

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

StiahnuťPDF - 10 MB

StiahnuťPDF - 626.6 KB

Vedenie a organizácia

Kontaktné údaje