Noutăți

Responsabilități

SRSS oferă și coordonează servicii de asistență tehnică personalizată pentru statele membre ale UE, în cooperare cu serviciile relevante ale Comisiei. Principalul instrument utilizat este Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS). Obiectivul este de a ajuta țările UE să creeze instituții mai eficiente, cadre de guvernanță mai solide și administrații publice eficiente. De asemenea, se dorește îmbunătățirea capacității statelor membre de a elabora și aplica politici care să creeze locuri de muncă și să genereze creștere economică durabilă.

Serviciul oferă sprijin în domenii precum:

 • guvernanță și administrație publică
 • administrație fiscală și gestionarea finanțelor publice
 • statul de drept, combaterea corupției, fraudei și spălării banilor
 • investiții pentru combaterea schimbărilor climatice
 • bunuri publice
 • uniunea energiei și aspecte legate de schimbările climatice
 • educație
 • politici sectoriale
 • asistență medicală
 • piața muncii
 • finanțare și accesul la finanțare, uniunea piețelor de capital
 • migrație și control la frontiere

SRSS coordonează eforturile Comisiei de a sprijini procesul condus de Organizația Națiunilor Unite pentru reunificarea Ciprului. De asemenea, răspunde de punerea în aplicare a programului UE de ajutor pentru comunitatea cipriotă turcă și monitorizează implementarea Regulamentului privind linia verde.

În același timp, ajută direct Grecia să gestioneze migrația, în strânsă colaborare cu serviciile Comisiei și agențiile UE relevante. Directorul SRSS este coordonatorul UE pentru punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia privind gestionarea migrației.

Planuri și rapoarte

Planul de management al departamentului – resursele, activitățile și rezultatele preconizate pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

DescarcăPDF - 10 MB

DescarcăPDF - 626.6 KB

Conducere și organizare

Contact